INFORMACJA

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie informuje, iż wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+), świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać :

-od 1 lipca 2019 drogą elektroniczną

-od 1 sierpnia 2019 tradycyjną drogą papierową


 

Dodatkowe informacje