INFORMACJA O ILOŚCI OSÓB STARTUJĄCYCH W NABORZE ORAZ LICZBIE APLIKACJI SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że: 

  1.  Do naboru na w/w stanowisko pracy zgłosiło się czterech kandydatów, z tego do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 szt. aplikacji spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie
  2.  Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 8.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Komisja rekrutacyjna (imiona i nazwisko)

1) Alicja Karpińska
2) Marta Gacka
3) Marzena Gajewczyk
4) Marta Boryszewska

Dodatkowe informacje