Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 7 września 2017r. w miejscowości Kownaty 85 Gmina Piątnica, będą wydawane artykuły żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Prosimy o odbiór nowych skierowań.

Serdecznie zapraszamy

Dodatkowe informacje