Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2.2023.JG o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 9
Zawiadomienie o zwołaniu XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ewa Pojawa 5
Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Ewa Pojawa 29
Wójt Gminy Sypniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej. Rafal 51
Obwieszczenie nr UG.6220.6.5.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie torfu i piasku (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na części działek nr Rafal 71
Zawiadomienie o zwołaniu XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 102
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo. Rafal 190
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr Bl.ZUZ.5.4210.174.2023.MG Rafal 213
Obwieszczenie UG. 6220.6.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 243
Obwieszczenie nr UG.6733.2.5.2023.JG o wydaniu decyzji znak UG.6733.2.2023.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce o nr. ew.: 17/2 w miejscowości Glinki-Rafały, gm. Sypnie Joanna Guzowska 230
Obwieszczenie nr UG.6220.4.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo". Rafal 186
Obwieszczenie nr UG.6733.1.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Rafal 249
Zwołanie XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 253
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 277
Postanowienie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.3.7.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. Milena Majkowska 301
Współpraca z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Rafal 279
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie. Administrator 221
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2022 rok. Rafal 268
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 Joanna Guzowska 250
Uchwała Nr LIV/367/23 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego. Rafal 272
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022. Izabela Moroniewicz 178
Sprzedaż końcowa węgla. Joanna Guzowska 340
Postanowienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Rafal 331
Obwieszczenie UG.6220.2.7.2023 Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,372 km" Milena Majkowska 329
Uchwała Nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rafal 416
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Anita Kowalska 416
Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo. Rafał 434
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na od Rafal 444
Zawiadomienie o zwołaniu XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2023 r. Rafal 501
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o odwołaniu przetargu. Rafal 487
Zawiadomienie Wód Polskich z dnia 02.02.2023 Rafal 503
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Milena Majkowska 484
Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.01.2023 r. Milena Majkowska 514
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2023 r. Milena Majkowska 569
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr UG.6733.9.1.2022 Joanna Guzowska 558
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowości Bierzyce-Stara Wieś. Roman Gisztarowicz 562
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 568
Obwieszczenie Nr UG.6733.8.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 564
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 587
Obwieszczenie o postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Rafal 519
Informacja w sprawie zakupu węgla Rafal 626
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Joanna Guzowska 633
Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych Kinga Świercz 696
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 września 2022 r. Rafal 672
Dodatek węglowy Kinga Świercz 718
Zawiadomienie o zmianie wniosku Klaudia Maluchnik 744
Obwieszczenie UG.6733.5.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 794
Obwieszczenie Nr Bl.ZPU.5.534.9.2022.MG o zebranym materiale dowodowym Joanna Guzowska 835
Obwieszczenie Nr 6733.6.6.2022 z dnia 10.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 723
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2022 Milena Majkowska 771
OBWIESZCZENIE UG.6733.6.1.2022 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Milena Majkowska 751
Obwieszczenie Nr 6220.2.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Wiktor Rawa 733
Obwieszczenie Nr 6733.2.2022 z dnia 06 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 804
Obwieszczenie Nr UG 6220.2.2022 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wiktor Rawa 790
Obwieszczenie Nr 6733.2.1.2022 Milena Majkowska 815
Obwieszczenie Nr 6733.1.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 803
Obwieszczenie Nr 6733.1.5.2022 z dnia 07 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Rafal 826
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie kultury i sportu pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnych uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 780
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 23 lutego 2022 r. Rafal 809
Obwieszczenie Nr UG.6220.1.2022 Wójta Gminy Sypniewo Wiktor Rawa 847
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK - sprostowanie błędu pisarskiego Rafal 853
PROJEKT Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo na rok 2022. Wiktor Rawa 834
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.1.2022 Rafal 908
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK Rafal 861
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.4.2021 Wiktor Rawa 900
Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie Monika Dembińska 832
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Wiktor Rawa 908
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2021 z dnia 20 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 887
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. Milena Majkowska 913
Obwieszczenie Nr 6733.4.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Milena Majkowska 892
Zawiadomienie o wydaniu decyzji UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 898
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-O.7533.19.1.2021.KM z dnia 7 września 2021 r. Wiktor Rawa 930
Zawiadomienie Nr 6220.3.2021 z dnia 08 września 2021 r. Wiktor Rawa 910
Zawiadomienie Nr 6220.4.2021 z dnia 29 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 852
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski 948
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2021 o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 906
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Roman Gisztarowicz 967
Zawiadomienie Nr UG.6220.3.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 905
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 902
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.1.2021 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafal 890
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Rafal 902
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 887
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UG.6220.1.2021 Wiktor Rawa 877
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2020 rok Rafal 957
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego. Rafal 865
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Milena Majkowska 929
Zawiadomienie o zwołaniu XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rafal 912
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 953
Ogłoszenie o wyborze ofert Roman Gisztarowicz 322
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 990
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 955
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 1053
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 1043
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 1061
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 1184
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 1134
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 739
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 1056
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 1105
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 1119
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 1114
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 1098
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 1084
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 1120
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 1181
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 1119
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 1162
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 1188
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 1144
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 1135
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 1161
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 1135
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 1107
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 1144
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 1163
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 1114
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 1113
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 1222
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 1187
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 1181
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 1193
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 1220
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 1236
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 1225
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 1259
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 1398
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 1233
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 1193
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 1213
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 1199
Plakat informacyjny Angelika Beczak 1159
UG.6220.5.2020 Rafal 1192
UG.6220.4.2020 Rafal 1204
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 1183
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 1264
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 1222
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 1268
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 1481
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 1255
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 1276
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 1302
UG 6733.8.2019 Rafal 1389
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 1261
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 1306
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 1323
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 1248
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 1270
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 1246
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 1256
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 1278
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 1315
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 1264
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 1303
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 1229
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 1292
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 1293
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 1125
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 1213
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 1291
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 1240
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 1257
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 1286
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 1266
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 1285
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 1325
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 1295
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 1323
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 1354
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 1130
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 1365
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 1290
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 1328
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1361
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1465
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 1472
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 1419
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 1353
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 1416
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1361
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1393
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 1400
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 1425
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 1431
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 1434
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1421
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1109
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 1510
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1401
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1425
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 1481
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 1482
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 1448
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 1459
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 1433
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 1012
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 1573
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 1552
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 1503
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1593
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 1564
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 1600
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 1658
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 1620
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 1646
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 1594
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 1570
UG 6232.3.2017 Rafal 948
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 1609
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1596
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 1519
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 1616
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 1721
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 1681
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 1725
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 1667
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 1767
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 1162
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 1173
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 1143
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 1213
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 1224
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 1184
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 1186
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 1126
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1190
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 1603
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 1106
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 1608
UG 6232.1.2017 Rafal 1195
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 1588
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1589
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 1643
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 1671
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 1666
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 1606
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 1694
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 1708
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 1707
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 2018
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 1780
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 1747
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 1797
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 1735
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 1266
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 2245
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 1903
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 1881
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 1774
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 2014
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 2020
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 2040
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 1988
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 1990
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 1928
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 1894
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 1900
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 1918
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 1924
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 1900
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 1901
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1878
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 1960
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 1877
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 1815
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 1900
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 1903
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 1908
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 4853
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 2168
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2433
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 2131
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2370
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 2422
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 1732
Studium uwarunkowań Gminy Sypniewo Rafal 693

Dodatkowe informacje